Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

สรุปงาน 3d 2016

มีแต่ Zbrush โดยส่วนใหญ่สรุปงานปี 2016

เดี่ยวนี้มาอัพ Blog ปีละครั้ง

รวมปีนี้ ได้ไปเรียน Zbrush กับ อจ โกเมส และ วาดรูปกับ Bpalm เรียกว่าเป็น เทพทั้งคู่

งานรวมๆ ปีนี้ มีปั้น ช่วงท้ายจะไปวาดหัดมือมากกว่า รวมๆ ไม่ได้ตามเป้า แต่ก็ ดีได้พัฒนาไปอีกขั้น

งานวาดสำหรับ Profile 2017งาน 2d หวังว่าปีหน้าจะใช้เส้น ที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง ได้เก่งขึ้น

งาน 3d